Privacy

Omdat wij u zo goed mogelijk van dienst willen zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig. NUTRiLiNK bvba vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

NUTRiLiNK bvba volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Persoonlijke informatie U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Indien u besluit ons persoonlijke informatie te willen geven, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld. NUTRiLiNK bvba houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring betekent uw ‘persoonlijke informatie’: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres. Wij verzamelen persoonlijke informatie over u uit de volgende bron: Webformulier: wij kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het webformulier invult. Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. Verstrekken aan derden Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet verstrekt aan derden. Beveiliging en de kwaliteit van informatie Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijziging van deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Inzage en wijzigingen Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar info@dietistenkringkempenland.be