Waarvoor een diëtist?

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid. De bachelor opleiding tot diëtist is wettelijk erkend.

Voedingsadviezen bij herstel van COVID19

Brief 11 juni 2020:

Artsen stellen vast dat na Covid er een periode is van gebrekkige eetlust en vochtinname. In WZC, sowieso vaak geconfronteerd met beperktere eetlust, weegt dit dubbel door. Covidpatiënten moeten zo snel mogelijk terug goed kunnen eten om aan te kunnen sterken. Aangepaste smaakvolle en gebalanceerde voeding is hiervoor nodig. Tijd noch middelen noch expertise zijn echter beschikbaar in WZC om hiermee diepgaand aan de slag te gaan, zeker nu niet. Nochtans blijkt voeding bij ex-Covid-patienten van groot belang. Het is inmiddels duidelijk dat patiënten die op IC terecht komen 1/2 tot 1 kg spiermassa per dag verliezen. De revalidatie is een lang proces en we moeten rekening houden dat die herstelfase langer is dan een jaar. De behoefte aan eiwit, energie is in deze fase sterk verhoogd en er zal langdurig aandacht moeten zijn voor voeding en beweging. Dit is niet anders voor bewoners van WZC.

Omdat er echt vraag is vanuit de zorgverleners voor tips en adviezen voor hersellende COVID-patiënten, hebben we met Dietisten Kring Kempenland een (online) brochure gemaakt. 

De brochure is naar alle organisaties gemaild met de vraag om deze verder te verspreiden, zodat deze bij de zorgverleners terecht komt.

Heeft u interesse in de brochure? Aarzel niet om deze bij ons op te vragen via email: info@dietistenkringkempenland.be

Gezonde groet,

Ellen Nuyens, Loes Brems, Katleen De Haes en Ingrid van Veltom

leden dietistenkring Kempenland