Wie zijn wij?

Diëtistenkring kempenland is een samenwerking tussen de diëtisten in eerstelijnszone Kempenland.

Missie:

De diëtisten regio kempenland willen de zorgverlening door diëtisten werkzaam in deze regio (1ste en 2delijnszorg) optimaliseren door hun belangen te centraliseren. Op deze manier kunnen we als één stem weerklinken tussen alle andere groepen in de zorgsector. 

Visie:

De kring wil:

  • een klankbord zijn voor haar leden zodat we elkaar kunnen steunen en ondersteunen. 
  • een aanspreekpunt zijn voor andere actoren binnen de zorg. 
  • het belang van de diëtist in de gezondheidszorg in de kijker zetten. 

Waarden:

We staan voor respectvolle omgang, vertrouwen in elkaars deskundigheid en transparante communicatie. Zo streven we naar een actieve samenwerking en creëren we een meerwaarde voor patiënt en zorgverlener.